311. ceskoslovenská bombardovací perut

Písmena perute:KX, PP

datum a místo založení: 29th July 1940/29

rozpuštení: 15th February 1946/15. 2. 1946

Po ukoncení operacní cinnosti se perut podílela na repatriaci Cechoslováku do vlasti. To startovala z letišt Manston, Pershore a Blackbush.

Velitelé 311. cs. bombardovací perute

W/Cdr Karel TOMAN − MAREŠ, DFC, W/Cdr John GRIFFITHS, DFC (British/britský spoluvelitel), W/Cdr William S. P. SIMMONDS (British/britský spoluvelitel), W/Cdr Josef SCHEJBAL, W/Cdr Josef OCELKA, DFC, W/Cdr Josef ŠNAJDR, DFC, W/Cdr Jindrich BREICETL, DFC, W/Cdr Vladimír NEDVED, MBE, DFC, W/Cdr Josef ŠEJBL, DFC,
W/Cdr Jan KOSTOHRYZ, DSO

311. cs. bombardovací perut používala letouny wellington a liberator.

Její první operacní let se uskutecnil 10. zárí 1940, cílem bylo seradovací nádraží v Bruselu.

V roce 1942 byla kvuli ztrátám a chybejícím zálohám prerazena od Bomber Command k Coastal Command.

V prubehu služby vykonala perut 3 140 operacních letu o celkové délce témer 27 000 operacních hodin. Padlo nebo se stalo nezvestnými 246 clenu létajícího personálu. Palubní strelci sestrelili osm letadel jiste, sedm pravdepodobne a patnáct jich poškodili. Její posádky potopily dve ponorky jiste, tri pravdepodobne a ctyri byly poškozeny tak, že se pravdepodobne mohly potopit.

Nejcastejším cílem 311. cs. bombardovací perute v rámci Bomber Command byly Brémy a Kolín nad Rýnem, na které tato perut útocila sedmnáctkrát.

Nejvetším úspechem perute bylo potopení blockaderunneru Alsterufer, který prevážel z Japonska do Nemecka pres 300 tun vzácného wolframu. Letci této perute úspešne útocili i na blockaderunner Himalaya, který poškodili, stejne tak na križník Prinz Eugen, který byl rovnež pravdepodobne zasažen.

Nejvíce operacních hodin u Bomber Comand nalétal pilot W/Cdr Josef Ocelka, DFC, a to 224,5 pri ctyriactyriceti operacních letech.

V rámci Coastal Command nalétal nejvíce hodin radiotelegrafista F/Lt Miroslav Vild, DFC, a to 1 178 hodin a 32 minut pri sto dvou operacních letech. (A k tomu ješte ctyri operacní lety v délce 18 hodin a 32 minut v rámci Bomber Command.).

Po skoncení druhé svetové války v Evrope se její príslušníci podíleli na repatriaci Cechoslováku z Velké Británie domu do vlasti. V Ceskoslovensku byl personál perute pridelen k Leteckému dopravnímu pluku a k 6. letecké divizi, kterou tvorily Letecký pluk 24, dislokovaný na letište Plzen – Bory, nesoucí od 3. brezna 1948 cestný název „Biskajský“ a Letecký pluk 25, dislokovaný na letišti v Havlíckove Brode, nesoucí od 3. brezna 1948 cestný název „Atlantický“.

311. cs. bombardovací perut se také podílela na operacích Fuller – snaha o zamezení úniku nemecké flotile kanálem La Manche, Millenium (útocích kolem 1 000 letadel na jeden cíl), Overlord (operace Cork) – ochrana kanálu La Manche proti nemeckým ponorkám a útocila i na cíle v Itálii.

Letecký pohled na první základnu 311. cs. bombardovací perute Honington. Archiv Pavla Simeta. Záznam v deníku 311. squadrony. Telegram Mezinárodního cerveného kríže citující oficiální nemeckou informaci, že letadlo s Sgt Karlem Klimtem, Sgt Ottou Jirsákem, P/O Hubertem Jaroškem, P/O Bohumilem Landou bylo sestreleno 16. ríjna 1940 v okrese Bsterwyk. Zmínení jsou pohrbeni v Bstwerwyku. Žádné další zprávy o seržantech Novotném a Šestákovi. …“ Ve skutecnosti byl wellington KX-T sestrelen nad Zuider See. Vyskocit se podarilo pouze Emanuelu Novotnému a Augustinu Šestákovi, kterí skoncili v zajetí. Ostatní byli pohrbeni na hlavním hrbitove v Oosterwolde, Oldebroek. Archiv Petry Tonder.
Letecký pohled na první základnu 311. cs. bombardovací perute Honington. Archiv Pavla Simeta. Záznam v deníku 311. squadrony. Telegram Mezinárodního cerveného kríže citující oficiální nemeckou informaci, že letadlo s Sgt Karlem Klimtem, Sgt Ottou Jirsákem, P/O Hubertem Jaroškem, P/O Bohumilem Landou bylo sestreleno 16. ríjna 1940 v okrese Bsterwyk. Zmínení jsou pohrbeni v Bstwerwyku. Žádné další zprávy o seržantech Novotném a Šestákovi. …“ Ve skutecnosti byl wellington KX-T sestrelen nad Zuider See. Vyskocit se podarilo pouze Emanuelu Novotnému a Augustinu Šestákovi, kterí skoncili v zajetí. Ostatní byli pohrbeni na hlavním hrbitove v Oosterwolde, Oldebroek. Archiv Petry Tonder.

Záznam z deníku 311. cs. bombardovací perute. Prepis dopisu navigátora Emila Bušiny ze zajateckého tábora. „Drahá Myr, zdravím Tebe a Joyce. Prosím, pošli mi mé služební kalhoty, lodicku, košile a spodky, rucník, svetr, boty, prosím, pošli tyto veci pro mé prátele Franka a Ernsta. Doufám, že se po válce uvidíme.“ Emil Bušina se stal válecným zajatcem poté, co jeho letoun pristál pri návratu z náletu na Boulogne omylem na okupovaném letišti. Radiotelegrafistou v této posádce byl Arnošt Valenta, jediný ceskoslovenský letec, který se nevrátil ze zajetí – byl zavražden gestapem. Jeho profil najdete v jiné cásti této výstavy. Predpokládám, že oním Ernstem, pro které si Emil Bušina žádá oblecení, je práve Arnošt Valenta. Frankem muže být František Cigoš, pilot Bušinova letounu. Archiv Petry Tonder. Zbrojíri perute. Archiv Tomáše Jambora.
Záznam z deníku 311. cs. bombardovací perute. Prepis dopisu navigátora Emila Bušiny ze zajateckého tábora. „Drahá Myr, zdravím Tebe a Joyce. Prosím, pošli mi mé služební kalhoty, lodicku, košile a spodky, rucník, svetr, boty, prosím, pošli tyto veci pro mé prátele Franka a Ernsta. Doufám, že se po válce uvidíme.“ Emil Bušina se stal válecným zajatcem poté, co jeho letoun pristál pri návratu z náletu na Boulogne omylem na okupovaném letišti. Radiotelegrafistou v této posádce byl Arnošt Valenta, jediný ceskoslovenský letec, který se nevrátil ze zajetí – byl zavražden gestapem. Jeho profil najdete v jiné cásti této výstavy. Predpokládám, že oním Ernstem, pro které si Emil Bušina žádá oblecení, je práve Arnošt Valenta. Frankem muže být František Cigoš, pilot Bušinova letounu. Archiv Petry Tonder.

Zbrojíri perute. Archiv Tomáše Jambora.
Po návratu z náletu. Archiv Tomáše Jambora. Nákres útoku na blockaderunner Alsterufer, provedený kapitánem letounu, který ho potopil, Oldrichem Doležalem. Archiv Toma Doležala.
Po návratu z náletu. Archiv Tomáše Jambora. Nákres útoku na blockaderunner Alsterufer, provedený kapitánem letounu, který ho potopil, Oldrichem Doležalem. Archiv Toma Doležala.
Památník ceskoslovenským letcum, Tain. Tain &  District Museum

Památník ceskoslovenským letcum, Tain. Tain &
District Museum

16. ríjen 1940, East Wretham. Zleva doprava: Augustin Šesták, Jan Plzák, Karel Klimt (KIA, 16. ríjna 1940), Karel Valach (KIA 23. cervna 1941). Archiv Jaroslavy Rozumové.

16. ríjen 1940, East Wretham. Zleva doprava: Augustin Šesták, Jan Plzák, Karel Klimt (KIA, 16. ríjna 1940), Karel Valach (KIA 23. cervna 1941). Archiv Jaroslavy Rozumové.

East Wretham, druhá základna 311. cs. bombardovací perute. Rok 1941. 1. VALACH Karel, 2. HORÁK Josef, 3. KONŠTACKÝ Vilém, 4.FILLER Josef, 5. ANDERLE Leo, 6. VNOUCEK Jindrich, 7. CTVRTLÍK Miroslav, 8. BERNÁT Josef, 9. SLÁNSKÝ Vladimír, 10. BREITCETL Jindrich, 11. KIRCHSTEIN Alois, 12. KOŠEK Ludvík, 13. ROZUM Alois, 14. ŠTUDENT Václav, 15. KORDA Václav, 16. ZAPLETAL Milan, 17. NEDVED Vladimír, 18. JEDOUNEK Arnošt, 19. BECVÁR Karel, 20. ŠNAJDR Josef, 21. PROCHÁZKA Bedrich, 22. RADINA František, 23. MACHÁLEK František, 24. FENCL František, 25. DOSTÁL Hugo? 26. DOKTOR Jaroslav, 27. DOUBRAVA Josef?, 28. JAKŠ Vilém. Archiv Tomáše Jambora.

East Wretham, 16th October 1940. L–R: Sgts Augustin ŠESTÁK, Jan PLZÁK, Karel KLIMT (KIA, 16th October 1940), Karel VALACH (KIA 23rd June 1941). Possibly last photo of Sgt KLIMT. Archive of Jaroslava Rozumová
East Wretham, 16th October 1940. L–R: Sgts Augustin ŠESTÁK, Jan PLZÁK, Karel KLIMT (KIA, 16th October 1940), Karel VALACH (KIA 23rd June 1941). Possibly last photo of Sgt KLIMT. Archive of Jaroslava Rozumová
Eduard ŠIMON, air gunner, Charles PICKARD, liaison–officer for this squadron, Karel BECVÁR, navigator, and Josef OCELKA, third commander of this squadron. Archive of Pavel Vancata Vladimír Nedved, nejmladší velitel 311. cs. bombardovací perute. Za pokus zachránit spolubojovníka obdržel Rád britského impéria (The Most Excellent Order of the British Empire – MBE). Takto vzpomíná na havárii svého letounu z noci z 16. na 17. prosince 1940 po startu k útoku na Mannheim: „…unikl jsem z ohnivé klece roztríšteného letadla…vzpomnel jsem si na Jardu Toula v zadní cásti…zadní strelecká vež byla otocena do boku, ale byla zavrená…našel jsem Jardu Toula schouleného za kulomety…“Jardo, musíš rychle ven, celá mašina horí“…snažil jsem se ho nadzvednout. Nešlo to. …celý predek letadla byl v jednom plameni…zbývaly asi ješte ctyri metry. Udešen touto vzdáleností… vedom si toho, co Jardu ceká…jsem se znovu…chopil jeho kombinézy…nadzvedli jsme spolecnými silami jeho telo…dále to však nešlo. Ohen se stále približoval a tu náhle – ohromný výbuch. Teprve nyní jsem si uvedomil, že v letadle jsou pumy…požár se nebezpecne približoval…Jarda mel obe nohy priražené pod sedackou a celá váha ocasu ležela na nich. Pochopil jsem, že celou zád nezvednu…vedel jsem, co ho ceká…uhoret zaživa. Nový otrásající výbuch, oslnive bílé plameny horícího aluminia se mísily s ohnivými jazyky olejové pumy…Naklonil jsem se k Jardovi. “Nemohu uvolnit nohy,“ rekl jsem mu, …”Prosím te…zustan u mne,” pravil tiše. Byl již zcela pri plném vedomí, nikde nezranen, pouze na svých nohou. Zustal jsem s ním u veže. “Mám v kapse revolver – zastrel me”. To byla jeho poslední slova ke mne. Nastávalo nejtežší rozhodnutí mého života. Co delat? …hledal jsem v kapsách zbran, ale nenašel…tretí puma explodovala. Tlak vzduchu mne uchopil…odletel jsem asi pet metru…“ Jaromír Toul byl posléze vyprošten, ale zemrel na popáleniny.

Vladimír Nedved, MBE po komunistickém prevratu unesl letadlo CSA a uletel do exilu. Do roku 1955 pusobil opet v RAF.

Eduard ŠIMON, air gunner, Charles PICKARD, liaison–officer for this squadron, Karel BECVÁR, navigator, and Josef OCELKA, third commander of this squadron. Archive of Pavel Vancata

Eduard Šimon, palubní strelec, Charles Pickard, stycný dustojník u této perute, Karel Becvár, navigátor, a Josef Ocelka, tretí velitel této jednotky. Archiv Pavla Vancaty.

Curated by Filip Procházka living history group 276th Sqdn. (reenacted) RAF