Predválecné Ceskoslovensko

Leteckým heslem predválecného ceskoslovenska bylo “Vzduch je naše more”. Letci byli velmi populární. Ne neprávem se výborným letcum ríkalo “Králové vzduchu”. Jedním z nich byl František Novák, který byl nejen ceskoslovenským vojenským letcem, ale i výborným akrobatem. Uspel spolu se svým týmem, mimo jiné, v roce 1937 na mezinárodní letecké souteži v Curychu a lidé ho po návratu privítali zpusobem, jakým dnes vítají víteze olympiády.

Fotografie z casopisu 'Pražský ilustrovaný zpravodaj' o návratu ceskoslovenských akrobatu z Curychu.

Fotografie z casopisu “Pražský ilustrovaný zpravodaj” o návratu ceskoslovenských akrobatu z Curychu.

Letci meli být jednou ze záštit proti sousednímu nacistickému Nemecku, které zacalo vyhrožovat svým sousedum, vcetne ceskoslovenska. I proto byla zahájena akce “Tisíc pilotu republice”, poprípade “Masarykova letecká liga”, jejichž cílem byl nábor budoucích vojenských pilotu. Nekterí z ceskoslovenských príslušníku RAF se stali piloty práve díky nim.

Fotografie z podpisu Mnichovské dohody. Za Velkou Británii ji podepisuje premiér Neville Chamberlain.

Fotografie z podpisu Mnichovské dohody. Za Velkou Británii ji podepisuje premiér Neville Chamberlain.

Po podepsání Mnichovské dohody vznikly i takovéto verše (František Hrubín – Zpev úzkosti):


Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon
cí ruce ho rozhoupaly
Francie sladká hrdý Albion
a my jsme je milovali

Ty Francie sladká Francie
kde je tvá capka Marianno
Slunecní štít tvuj prasklý je
a hanbou cpí tvé ano

Fotografie ceskoslovenské pevnustky na nemeckém pohledu, který vznikl po záboru pohranicí a pohranicních opevnení. Posléze, po okupaci ceskoslovenska, zabrala nacistická armáda mnohem více vojenské techniky a vybavení, které posléze nasadila proti Polsku, Francii, Sovetskému svazu, Velké Británii. Sbírka Klubu Bouda.

Další záštitou proti ohrožení republiky mely být pohranicní pevnosti. Nicméne ceskoslovenskými vojsky nebyly nikdy použity. Mnichovská konference, které se v ceském dejepise ríká “O nás bez nás”, donutila ceskoslovensko, aby je opustilo a pohranicí predalo nacistickému Nemecku. Skutecnost, že obranu techto pevností mysleli vojáci opravdu vážne, dokládá príklad cetare Arnošta Hrada, který se 3. ríjna 1938, poté, co prišel rozkaz k vyklizení objektu, smrtelne postrelil ve srubu K-S U cihelny, protože jej odmítl opustit a prenechat Nemcum. Rovnež posádka frýdecko–místeckých Czajankových kasáren se nacistickým vojenským jednotkám bránila v den, když tyto vstupovaly do ceskoslovenska. Dodnes se v diskusích reší, meli-li jsme se tehdy bránit jako celý stát, ci nikoliv. Po okupaci ceskoslovenska 15. brezna 1939 vznikl Protektorát cechy a Morava, Slovensko vytvorilo vlastní stát a stalo se spojencem Nemecka.

Jedna ze vzpomínkových pohlednic, pripomínajících odstoupení pohranicí jako výsledek Mnichovské dohody a pocity, s jakými ji obyvatelé ceskoslovenska prijímali. Archiv Martina Vrány.

Jedna ze vzpomínkových pohlednic, pripomínajících odstoupení pohranicí jako výsledek Mnichovské dohody a pocity, s jakými ji obyvatelé ceskoslovenska prijímali. Archiv Martina Vrány.

Okupace ceskoslovenska byla impulsem, kdy budoucí ceskoslovenští príslušníci RAF zacali všemi možnými cestami odcházet za hranice, aby tam mohli bojovat za svou vlast. Jejich odchod nebyl jednoduchý. Museli se dostat za strežené hranice, na kterých jim hrozila smrt, a stejne nebezpecná byla i cesta pres nekteré další zeme, o kterých se doctete v další cásti této výstavy.

Pozorovací a lehké bombardovací dvouplošníky Letov š 328 cs. letectva ukryté na polním letišti behem mnichovské krize za druhé mobilizace v zárí 1938. Sbírka Zdenka Hurta.
Pozorovací a lehké bombardovací dvouplošníky Letov š 328 cs. letectva ukryté na polním letišti behem mnichovské krize za druhé mobilizace v zárí 1938. Sbírka Zdenka Hurta.
Praha. Generál Luftwaffe si po okupaci ceskoslovenska prohlíží zabraná letadla. Archiv Oty Hrubého.
Praha. Generál Luftwaffe si po okupaci ceskoslovenska prohlíží zabraná letadla. Archiv Oty Hrubého.

Curated by Filip Procházka living history group 276th Sqdn. (reenacted) RAF