Lidické tragédie

Lidice u Kladna byly vypáleny 10. cervna 1942. Záminkou se stal dopis, který byl adresován zamestnankyni firmy Palaba Anne Marušcákové a který byl zachycen jejím reditelem Jaroslavem Pálou. Mohl budit dojem, že ho napsal jeden z parašutistu, který provedl atentát na zastupujícího ríšského protektora Reinharda Heydricha, což se ale pozdeji neprokázalo. Skutecným duvodem k napsání dopisu byla ve skutecnosti snaha jeho autora ukoncit manželskou neveru.

Sohledem na vyznení dopisu se majitel továrny Jaroslav Pála rozhodl nahlásit ho na gestapo. Následovalo vyšetrování, a protože vyšlo najevo, že pisatel dopisu nechal prostrednictvím Anny pozdravovat rodinu Josefa Horáka z Lidic, který sloužil u RAF, byla výsledkem obec vypálena, muži nad patnáct let zastreleni, ženy byly odvezeny do koncentracních táboru (šedesát z nich se nedožilo konce války), nekteré deti byly dány do Nemecka na ponemcení, ty dvaaosmdesát dalších bylo pravdepodobne zavraždeno v nacistickém vyhlazovacím tábore v Chelmnu nad Nerem v Polsku.

V reakci na to vzniklo ve Velké Británii hnutí Lidice Shall Live. To odstartoval clen mestské rady ve Stoke−on−Trent Barnett Stross, který spolu s horníky celého sveta navrhl znovuvybudování Lidic, ke kterému velmi výrazne, a to nejen financne, prispel. V tomto hnutí byl aktivní i lidický obyvatel Josef Horák.

V osvobozeném Ceskoslovensku zahájila cinnost Spolecnost pro obnovu Lidic, sdružující preživší lidické ženy a deti. Dle zákona „Úcelem Spolecnosti jest predevším vybudovati Lidice, dáti nový domov lidickým ženám, vrátivším se z koncentracních táboru, a jejich detem v rámci této obce…“ Byt již tehdy byli zpátky ve vlasti lidictí obyvatelé, letci RAF, Josef Horák a Josef Stríbrný, zákon na ne nepamatoval. I proto se Josef Horák spolu s Josefem Stríbrným hlásili za cleny a neúspešne žádali, aby jim v rámci spolecnosti byla priznána stejná práva, která priznával zákon všem soucasným obyvatelum Lidic. Pomery po roce 1948 dokresluje zápis správního výboru Spolecnosti pro obnovu Lidic z 16. cervna 1948, respektive príspevek lidické ženy, preživší z Ravensbrücku a první predsedkyne Místního národního výboru v Lidicích Heleny Leflerové: „Vzhledem k …Josef Horák, který nedávno uprchl do ciziny, zneužívá svého bývalého postavení ve spolecnosti pro obnovu Lidic k protistátní cinnosti v Anglii, uverejnila Spolecnost…prohlášení…“

Samotní Josef Horák a Josef Stríbrný byli zdrceni tragédií Lidic a smrtí svých príbuzných, o cemž se ve Velké Británii dozvedeli z rozhlasu. Josef Stríbrný se po celý život z této tragédie nevzpamatoval a vypálení Lidic si kladl za vinu. Návrat domu obema mužum neulehcily ani nekteré lidické ženy, které je pod vlivem tragédie svých rodin a své vlastní z toho nespravedlive také vinily.

Vypálené pozustatky Lidic.

Vypálené pozustatky Lidic.

Pohled z americké obce Lidice, stát Illinois. Pohled byl adresován Ottovi Hrubému, v té dobe príslušníkovi 57 operacne výcvikové jednotky, dríve pilotovi 111. perute. Tato obec Lidice se dríve jmenovala Stern Park a byla, podobne, jako mnohé další, prejmenována v rámci vlny solidarity s vypálenými ceskoslovenskými Lidicemi. Archiv Antonín Nešpor.

Pohled z americké obce Lidice, stát Illinois. Pohled byl adresován Ottovi Hrubému, v té dobe príslušníkovi 57 operacne výcvikové jednotky, dríve pilotovi 111. perute. Tato obec Lidice se dríve jmenovala Stern Park a byla, podobne, jako mnohé další, prejmenována v rámci vlny solidarity s vypálenými ceskoslovenskými Lidicemi. Archiv Antonín Nešpor.

F/Lt Josef Horák

Narozen 24. cervna 1915, Hrebec, okres Kladno, Stredoceský kraj

Zahynul 18. ledna 1949, Chipping Sudbury, Gloucestershire, Velká Británie.

Jeden z lidických mužu, který se nemohl a nesmel vrátit zpátky.

Josef Horák z rodu lidických Horáku se v Hrebci narodil náhodou. Jeho maminka tam, ve vysokém stupni tehotenství, byla na pouti. Po okupaci Ceskoslovenska a demobilizaci byl umísten v úrade, kde se potkal s dalším rodákem z Lidic, Josefem Stríbrným a Václavem Študentem z nedaleké Hostivice. Všichni pak odešli do zahranicí. V RAF létal u 311. cs. bombardovací perute jako palubní strelec. Odlétal prvních dve ste operacních hodin. Pro druhý turnus byl preškolen na pilota. Po ukoncení operacní cinnosti vystudoval vysokou vojenskou školu a pusobil pak jako stycný dustojník. Po válce zustal u letectva, ale s ohledem na politický vývoj odešel v dubnu 1949 opet do exilu. Zahynul pri letecké havárii.

Jeho rodina byla vyvraždena za druhé svetové války po vypálení Lidic.

Od roku 1992 nese jedna z lidických ulic jeho jméno.

Fotografie Josefa Horáka a jeho sestry Anny. Anna Horáková, provdaná Kohlícková, pozdeji Nešporová, prežila veznení v koncentracním tábore Ravensbrück. Pri zatcení byla tehotná, byla proto držena v internaci. Po porodu jí byla dcera odebrána. Archiv Antonína Nešpora. Pohled z Berlína sestre. '...Jest to potešením videt, jak jsme to tady 'pošramotili'...' Odeslán byl 24. cervna 1946. Berlín byl cílem 311. cs. bombardovací perute devetkrát, poprvé 23. zárí 1940. Archiv Antonína Nešpora.
Fotografie Josefa Horáka a jeho sestry Anny. Anna Horáková, provdaná Kohlícková, pozdeji Nešporová, prežila veznení v koncentracním tábore Ravensbrück. Pri zatcení byla tehotná, byla proto držena v internaci. Po porodu jí byla dcera odebrána. Archiv Antonína Nešpora. Pohled z Berlína sestre. “…Jest to potešením videt, jak jsme to tady “pošramotili”…” Odeslán byl 24. cervna 1946. Berlín byl cílem 311. cs. bombardovací perute devetkrát, poprvé 23. zárí 1940. Archiv Antonína Nešpora.
Crew of a bomber of 311 (Czechoslovak) Squadron, with which Josef HORÁK used to fly. From the left. Posádka bombardéru 311. cs. perute, se kterou létal Josef Horák. Zleva: Karel VALACH (MIA, 23rd June 1941/23. 6. 1941), Josef FILLER, Josef BERNÁT, Vilém KONŠTACKÝ (MIA, 23rd June 1941/23. 6. 1941), Josef HORÁK, Jan PLZÁK. Archive of Antonín Nešpor. Archiv Antonína Nešpora. Josef Horák se synem, Ceskoslovensko. Archiv Antonína Nešpora.
Crew of a bomber of 311 (Czechoslovak) Squadron, with which Josef HORÁK used to fly. From the left. Posádka bombardéru 311. cs. perute, se kterou létal Josef Horák. Zleva: Karel VALACH (MIA, 23rd June 1941/23. 6. 1941), Josef FILLER, Josef BERNÁT, Vilém KONŠTACKÝ (MIA, 23rd June 1941/23. 6. 1941), Josef HORÁK, Jan PLZÁK. Archive of Antonín Nešpor. Archiv Antonína Nešpora. Josef Horák se synem, Ceskoslovensko. Archiv Antonína Nešpora.
Prohlášení Spolecnosti pro obnovu Lidic po emigraci Josefa Horáka z komunistického Ceskoslovenska. Státní oblastí archiv Kladno, fond Spolecnost pro obnovu Lidic a Ležáku (NAD 810), in. c. 11, karton c. 3, Zápis ze schuze správního výboru z 25. 5. 1948.	Dopis rodicum, který nemohl být nikdy dorucen. Archiv Antonína Nešpora.
Prohlášení Spolecnosti pro obnovu Lidic po emigraci Josefa Horáka z komunistického Ceskoslovenska. Státní oblastí archiv Kladno, fond Spolecnost pro obnovu Lidic a Ležáku (NAD 810), in. c. 11, karton c. 3, Zápis ze schuze správního výboru z 25. 5. 1948. Dopis rodicum, který nemohl být nikdy dorucen. Archiv Antonína Nešpora.
Fotografie hrobu Josefa Horáka z léta 1991. Archiv Antonína Nešpora.

Fotografie hrobu Josefa Horáka z léta 1991.
Archiv Antonína Nešpora.

F/Lt Josef Stríbrný

Narozen 28. cervence 1915, Lidice, okres Kladno, Stredoceský kraj

Zemrel 27. listopadu 1976, Písek, okres Písek, Jihoceský kraj

Josef Stríbrný z nacisty vypálených Lidic. Do obnovené obce se nesmel vrátit.

Z okupované vlasti odešel spolecne s Josefem Horákem. Ve Velké Británii nejprve sloužil u Ceskoslovenské samostatné brigády a absolvoval parašutistický kurs. Pozdeji se stal navigátorem u 311. cs. bombardovací perute. Jeho matka a mladší bratr byli za heydrichiády popraveni na popravišti v Praze − Kobylisích. Josef Stríbný zustal vojenským letcem i po válce, ale i on byl po únoru 1948 vyhozen a nejaký cas veznen. Z vezení byl propušten díky pomoci nekolika lidických žen. Dožil v Písku, nemocný, po celou dobu svého života pronásledován lidickou tragédií.

Od roku 1992 nese jedna z lidických ulic jeho jméno.

Piloti a navigátori 311. cs. bombardovací perute. Beaulieu, 1943. Josef Stríbrný sedí jako tretí zleva. Snímek pochází ze sbírek Práchenského muzea v Písku.

Piloti a navigátori 311. cs. bombardovací perute. Beaulieu, 1943. Josef Stríbrný sedí jako tretí zleva. Snímek pochází ze sbírek Práchenského muzea v Písku.

Jeden z radostných okamžiku Josefa Stríbrného. Jeho snatek s Radkou Danešovou. Archiv Radky Kysilkové.

Jeden z radostných okamžiku Josefa Stríbrného. Jeho snatek s Radkou Danešovou. Archiv Radky Kysilkové.

Komunismus postihoval nejen samotné letce, ale i jejich nejbližší. Bedrich Reicin, agent NKVD, bývalý príslušník 1. ceskoslovenského armádního sboru v SSSR. Spolutvurce mnoha politických procesu po ukoncení druhé svetové války. V roce 1952 byl sám popraven komunistickým režimem.

Komunismus postihoval nejen samotné letce, ale i jejich nejbližší. Bedrich Reicin, agent NKVD, bývalý príslušník 1. ceskoslovenského armádního sboru v SSSR. Spolutvurce mnoha politických procesu po ukoncení druhé svetové války. V roce 1952 byl sám popraven komunistickým režimem.

Curated by Filip Procházka living history group 276th Sqdn. (reenacted) RAF