Rehabilitace a pripomínání bývalých príslušníku RAF

Šedesátá léta byla v Ceskoslovensku dobou uvolnení. Jedním z lepších projevu této éry byl první pokus o rehabilitace bývalých letcu za príkorí zpusobená ve ctyricátých a padesátých letech. Nekteré byly alespon s ohledem na možnosti dokonceny, i když zdaleka nemohly odcinit to, co bylo zpusobeno, jiné vyznely do ztracena.

Pozvánka pro Richarda Husmanna, bývalého príslušníka 311. cs. bombardovací perute a 3. cs. bitevního leteckého pluku v SSSR na udílení cestných titulu „Zasloužilý vojenský letec CSSR“. Ceremoniál se konal 8. listopadu 1968 (tri mesíce po okupaci Ceskoslovenska vojsky Varšavské smlouvy) v sále Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda. Archiv Zuzany Husmannové.

Pozvánka pro Richarda Husmanna, bývalého príslušníka 311. cs. bombardovací perute a 3. cs. bitevního leteckého pluku v SSSR na udílení cestných titulu „Zasloužilý vojenský letec CSSR“. Ceremoniál se konal 8. listopadu 1968 (tri mesíce po okupaci Ceskoslovenska vojsky Varšavské smlouvy) v sále Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda. Archiv Zuzany Husmannové.

V té dobe se zacaly také objevovat clánky s tematikou našeho odboje v RAF, konaly se besedy s bývalými príslušníky RAF, a to dokonce ve vojenských útvarech.

V této dobe zacaly vycházet nekteré knihy s touto tematikou, napríklad „Bombardér T-2990 se odmlcel“ Viléma Bufky, bývalého pilota 311. cs. bombardovací perute, nové vydání Fajtlovy knihy „Sestrelen“ a rovnež i legendární kniha „Nebeští jezdci“.
 

V roce 1968 byl podle této knihy natocen první ceskoslovenský film o ceskoslovenských príslušnících RAF. Na jeho natácení se podílelo mnoho válecných veteránu.

V roce 1968 byl podle této knihy natocen první ceskoslovenský film o ceskoslovenských príslušnících RAF. Na jeho natácení se podílelo mnoho válecných veteránu.

Fotografie zachycuje scénu návratu zraneného letce zpátky do posádky. Na fotografii zleva: Josef Váša, Jirí Kaplický (pozdeji známý architekt), Jirí Bednár a Jirí Hrzán. Autor fotografie: Zdenek Dukát.

Nicméne po 21. srpnu 1968, kdy vojska Varšavské smlouvy zacala okupovat Ceskoslovensko, byl jakýmkoliv dalším podobným snahám a aktivitám konec. Až v osmdesátých letech zacali být bývalí ceskoslovenští príslušníci RAF pripomínáni. Ne sice ve velké míre, komunistický režim v Ceskoslovensku stále trval, ale bylo vydáno alespon nekolik knih s touto tematikou. ABC A v casopise pro mládež „ABC“ vyšel letecký speciál, jehož soucástí byla vystrihovánka stíhacky spitfire.

V této dobe byl rovnež natocen film Pesti ve tme. Vilda Jakš v podání Marka Vašuta útocí na filmového Kurta Schallera. Národní filmový archiv. Autor fotografie: Miloš Schniedberger.

17. listopadu 1989 byl zahájen sled událostí, které dnes nazýváme „Sametová revoluce“, jejímž výsledkem byl pád Komunistické strany Ceskoslovenska a návrat demokracie. Rehabilitace zahájené v 90. letech nebyly jen formální. Cílem bylo válecné veterány odškodnit za to, co protrpeli.

Byly rovnež odhalovány památníky. Napríklad pomník ceskoslovenským letcum padlým v letech 1939–1945, který se nachází na pražském námestí Svobody a jehož realizátorem je Sdružení ceskoslovenských zahranicních letcu 1939–1945, 30.5.2001 (25) credit Jan Lehovec pametní deska A/M Karla Janouška v ulici U Železné lávky na dome, ve kterém žil, pomník ceskoslovenským letcum v Prostejove, pametní deska na rodném dome W/Cdr Aloise Vašátka, DFC, DSO v Celákovicích a desítky dalších. Na pražských Olšanských hrbitovech byl vybudován hrob pro bývalé ceskoslovenské príslušníky RAF.

V 90. letech vycházely desítky memoárových knih s touto tematikou, vzpomínka na príslušníky RAF se zacala objevovat i v hudbe. V nekolika písnickách „Špatný místo pro pristání“, „Nebeští jezdci“, o nich zpívá kapela Taxmeni, v písnicce „Nebe“ Anna K, country skupina Pacifik jednu ze svých písnicek nazvala „RAF“. V roce 1991 byl natocen film „Hrbitov pro cizince“, o deset let pozdeji „Tmavomodrý svet“, inspirovaný príbehy mnoha bývalých letcu, byly natoceny desítky dokumentu. Konaly se rovnež mnohé besedy, jak na školách, tak i pro verejnost.

K tradicím ceskoslovenských jednotek druhé svetové války se rovnež vracely i ozbrojené složky. 22. základna vrtulníkového letectva dnes nese cestný název „Biskajská“, tedy podobný název, jaký mel od roku 1948 na krátký cas Letecký pluk 24, tvorený jednou z letek bývalé 311. cs. bombardovací perute, jejíž liberatory práve nad Biskajským zálivem operovaly. Podobne na tuto historii odkazuje 21. základna taktického letectva, jejíž nekteré letky mají své patrony – bývalé príslušníky RAF. 213. výcviková letka nese název „Šiškova“ po Aloisi Šiškovi, bývalém pilotovi 311. cs. bombardovací perute. Ministerstvo obrany CR zajištovalo návštevy clenu Svazu letcu svobodného Ceskoslovenska z Anglie.

Nejinak je tomu i na Slovensku. Zmiešané krídlo sídlící na letišti Sliac – Tri duby má název po Ottovi Smikovi, DFC. Samo letište má od roku 2002 Smikovo jméno. Letoun L-39 Albatros Zmiešaného krídla Ottu Smika se smerovkou namalovanou k výrocí jeho 90. nedožitých narozenin. Archiv Zmiešaného krídla Otty Smika.

Nejinak je tomu i na Slovensku. Zmiešané krídlo sídlící na letišti Sliac – Tri duby má název po Ottovi Smikovi, DFC. Samo letište má od roku 2002 Smikovo jméno. Letoun L−39 Albatros Zmiešaného krídla Ottu Smika se smerovkou namalovanou k výrocí jeho 90. nedožitých narozenin. Archiv Zmiešaného krídla Otty Smika.

Ceskoslovenské príslušníky v RAF a ženy v WAAF pripomíná aktivne rovnež i nekolik jedincu, respektive klubu vojenské historie. Nejstarším takovým klubem v Ceské republice i ve strední Evrope je Klub vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF. Aktivne toto téma pripomíná i nekolik clenu z KVH Petactyricítka Brno a se svou replikou letounu spitfire také Czech Spitfire Club. Další aktivní organizací je Klub historie letectví – Jindrichuv Hradec, který již dlouhodobe porádá setkání válecných veteránu, rovnež organizuje expedice po místech spojených s našimi letci, a je realizátorem památníku letcu v Jindrichove Hradci.

Zadní strana portrétní fotografie Karla Knaifla. Zajímavý paradox – bývalý politický vezen v komunistickém tisku. Archiv Jiriny Knaiflové.

Zadní strana portrétní fotografie Karla Knaifla. Zajímavý paradox – bývalý politický vezen v komunistickém tisku. Archiv Jiriny Knaiflové.

Meeting of former Czechoslovak members of the 68 Night Fighter Squadron of the RAF in 1960s., better time for this reunions. Setkání bývalých ceskoslovenských príslušníku 68. perute RAF v uvolnenejších 60. letech. 1. rada zleva (1st row from the left): František CHÁBERA, Jan ŠERHANT, Ladislav BOBEK, DFC, Josef VOPÁLECKÝ, 2. rada zleva (2nd row from the left): Bedrich KRUŽÍK, Miroslav JIROUDEK, Fridolín GEMROD, Karel BEDNARÍK, Jan KAUCKÝ, Vladimír CUPÁK, Karel ŠEDA, Josef ADAM. Archive of Tomáš Jambor. Archiv Tomáše Jambora.

Meeting of former Czechoslovak members of the 68 Night Fighter Squadron of the RAF in 1960s., better time for this reunions. Setkání bývalých ceskoslovenských príslušníku 68. perute RAF v uvolnenejších 60. letech. 1. rada zleva (1st row from the left): František CHÁBERA, Jan ŠERHANT, Ladislav BOBEK, DFC, Josef VOPÁLECKÝ, 2. rada zleva (2nd row from the left): Bedrich KRUŽÍK, Miroslav JIROUDEK, Fridolín GEMROD, Karel BEDNARÍK, Jan KAUCKÝ, Vladimír CUPÁK, Karel ŠEDA, Josef ADAM. Archive of Tomáš Jambor. Archiv Tomáše Jambora.

Pohled do Velkého sálu Ministerstva obrany CR, kde se konalo tradicní setkání bývalých cs. príslušníku RAF, žijících v Ceské republice, a predstavitelu armády a ministerstva s cs. bývalými príslušníky RAF žijícími ve Velké Británii. Pravdepodobne rok 2003 nebo 2004. První rada zleva (First row from left): Zdenek ŠKARVADA, Mikuláš GROFCÍK, Karel POSPÍCHAL, František FAJTL, DFC, Alois ŠIŠKA, František PERINA, Anna PERINOVÁ, druhá rada (second row): Bartolomej RANOFREJ, Jaroslav HOFRICHTER, Alžbeta HOFRICHTEROVÁ, Hana FAJTLOVÁ, Jirina ÚLEHLOVÁ, Václav STRAKA, tretí rada (third row): Miroslav ŠTANDERA, Pavel TAUBER, MUDr. Karel MACHÁCEK, Alois DUBEC, Stanislav MIKULA, Jirí BENDA.

Pohled do Velkého sálu Ministerstva obrany CR, kde se konalo
tradicní setkání bývalých cs. príslušníku RAF, žijících v Ceské republice, a predstavitelu armády a ministerstva s cs. bývalými príslušníky RAF žijícími ve Velké Británii. Pravdepodobne rok 2003 nebo 2004. První rada zleva (First row from left): Zdenek ŠKARVADA, Mikuláš GROFCÍK, Karel POSPÍCHAL, František FAJTL, DFC, Alois ŠIŠKA, František PERINA, Anna PERINOVÁ, druhá rada (second row): Bartolomej RANOFREJ, Jaroslav HOFRICHTER, Alžbeta HOFRICHTEROVÁ, Hana FAJTLOVÁ, Jirina ÚLEHLOVÁ, Václav STRAKA, tretí rada (third row): Miroslav ŠTANDERA, Pavel TAUBER, MUDr. Karel MACHÁCEK, Alois DUBEC, Stanislav MIKULA, Jirí BENDA.

Fotografie z filmu Jana Sveráka „Tmavomodrý svet“. Ondrej Vetchý jako pilot František Sláma. Film zachycuje nejen pusobení v rámci RAF, ale i poválecné veznení válecných veteránu. Z filmu si, mimo jiné, mužete udelat predstavu o Táboru nucených prací Mírov. TMAVOMODRÝ SVET / DARK BLUE WORLD, feature film directed by Jan Sverák (2000).

Fotografie z filmu Jana Sveráka „Tmavomodrý svet“. Ondrej Vetchý jako pilot František Sláma. Film zachycuje nejen pusobení v rámci RAF, ale i poválecné veznení válecných veteránu. Z filmu si, mimo jiné, mužete udelat predstavu o Táboru nucených prací Mírov. TMAVOMODRÝ SVET / DARK BLUE WORLD, feature film directed by Jan Sverák (2000).

Fotografie z odhalení památníku osádce letounu KX-B, který na prelomu roku 1941/1942 nouzove pristál do Severního more. Její príbeh je zachycen v knize Aloise Šišky „Flying for Freedom“ respektive „KX-B neodpovídá“. Petten, Nizozemí, 17. ríjna 2012. Archiv Milana Simra.

Fotografie z odhalení památníku osádce letounu KX−B, který na prelomu roku 1941/1942 nouzove pristál do Severního more. Její príbeh je zachycen v knize Aloise Šišky „Flying for Freedom“ respektive „KX−B neodpovídá“. Petten, Nizozemí, 17. ríjna 2012. Archiv Milana Simra.

Curated by Filip Procházka living history group 276th Sqdn. (reenacted) RAF